Våre tenester


Nybygg: Vi bygger alt av nybygg og tilbygg. Vi har lang erfaring og har faste samarbeidspartnarar som underleverandørar.

Rehabilitering: Ønsker du nytt tak, kjøkken, bad, eller andre deler av huset ditt oppussa, so har vi lang erfaring med dette. Lang erfaring frå oss og våre faste underleverandørar gjev eit flott sluttresultat.

Grunnarbeid: Vi tar mindre og større arbeider innan grunnarbeid. Dette kan vera alt frå mindre gravearbeider, muring osv, til større totalpriser på større prosjekter der sprenging, betongarbeider med meir er med.

 
Ingeniør og Arkitekttenester: Vi tilbyr ingeniør og arkitekttenester. Dette kan vere teikning, prosjektering og byggmelding av ulike typar bygg og anleggsprosjekt.
 
 
Utleige:  
Vi har ein 4- mannsbustad i Kolås byggjefelt på Lindås til leige.
 
Alle leiligheitene er pr 05042013 utleigd.


Reigstad Bygg og Eigedom AS, Gjervik Ytre, 5914 ISDALSTØ - Tlf: 926 08 236 - post@reigstadbygg.no           Utvikla av TEIKN og Publisoft Publisering