ALVERPARKEN- nytt bustadområde under utvikling

Alverparken- Nye leiligheiter i unikt bustadområde for sal
Sjå meir på www.alverparken.no eller ta kontakt med meklar: Eiendomsmegler vest,
Illustrasjon: ALVERPARKEN


Badeplass for store og små, Isdalstø

Me laga til badeplass før sommaren 2018 - og for ein sommar det vart!
Sjå den flotte reportasjen i avisa Nordhordland ved å trykke på bilete.


UTSELD Tomter og leiligheiter ved sjø på Alverneset/Isdal

OMRÅDET ER FERDIGSTILT/UTSELDT

Me vil snart leggje ut for sal 3 tomtar for einebustad samt 6 leiligheter i bustadkompleks ved Alverneset. Området grensar til sjø og har mellom anna badevik og gode uteopphaldsareal ved sjøen. Det skal og opparbeidast felles leikeplass innan planen. Ser dette interessant ut- ta konktat med oss.